Obsluhoval jsem anglického krále (1971)

Obsluhoval jsem anglického králePróza, popisující léta před i po druhé světové válce, čtenáři ukazuje, že nic není pouze černobílé. Kniha Obsluhoval jsem anglického krále mohla vyjít už na začátku sedmdesátých let, svého vydání se ale dočkala až v roce 1980. Ačkoli se v příběhu autor i hlavní postava vyrovnávají především se soužití s Němci, jde u Hrabala opět o kritiku a zesměšnění všech totalitních režimů. Doplněna o netypické vykreslení postavy českého člověka a řadu erotických scén, měla tato kniha i po svém vydání potíže až do roku 1989.

Hlavního hrdinu Jana Dítěte čekají v příběhu zvraty, díky nimž je jednou téměř na dně a podruhé má skoro vše po čem toužil. Jak to tak u Hrabala bývá, štěstí se hlavní postavy nedrží dlouho a Dítě se tak v popisovaném období dvacátých až padesátých let musí vyrovnat s řadou nepříjemných situací. Už od mládí trpí komplexem méněcennosti, na kterém má svůj podíl jeho jméno, zanedbatelná výška, povolání číšníka, chudoba, společenská bezvýznamnost a později i přátelství s Němci. Tento komplex si vynahrazuje odhodláním pro své štěstí udělat cokoli. Touží po bohatsví, lásce a společenském postavení. Ačkoli postupně dosáhne všeho, co si přál, nevede to k životnímu naplnění. Mezi společenskou smetánku se díky svému původu nikdy nedostane a kvůli stykům s Němci už není považován za opravdového Čecha. Skutečného uznání a přijetí se mu však nedostane ani ze strany árijců.

Na začátku knihy se s patnáctiletým Janem Dítětem setkáme na nádraží, kde prodává párky. Později se jako číšník dostává do několika luxusních pražských hotelů. V posledním z nich, v hotelu Paříž, dostane školení od vrchního Skřivánka, který ho naučí odhadnout hosta na první pohled. Vrcholem Dítětovy číšnické kariéry je návštěva habešského císaře, který místo zasloužilého Skřivánka ocení drobného číšníka.

Později se díky znalosti němčiny a návštěvám německého biografu seznámí s Lízou, učitelkou tělocviku. Doufá, že v náruči německé dívky bez předsudků nalezne spokojenost. Jan Dítě na krátké období získá ženu, se kterou vychovává syna Siegfrieda. V průběhu války ale Líza umírá při náletu a syn putuje do ústavu. Díky její vášni pro sbírání vzácných známek si hlavní hrdina po válce plní svůj sen a kupuje si vlastní hotel. Po vládním převratu je mu hotel znovu zabaven a on se dostává do vězení a odsud po letech dobrovolně odchází do opuštěného pohraničí spravovat cesty.